top of page

REKVALIFIKAČNÍ KURZY, PROFESNÍ KURZY a PROFESNÍ ZKOUŠKY: Přihlásit do kurzu se může každý, kdo dosáhl 18 ti let a ukončil minimálně základní vzdělání. Do kurzu se mohou přihlásit také cizinci, kteří mluví českým jazykem. Na začátku každého kurzu se přihlášený student rozhoduje o typu a formě studia (rekvalifikační kurz/profesní kurz – oba typy jsou ukončeny profesní zkouškou). Forma studia je závazně stanovena na první hodině kurzu.

Rekvalifikační kurz – kurz prezenční o hodinové dotaci podle MŠMT, ukončený profesní zkouškou NSK

Profesní kurz  Kosmetička   –  kurz s kombinovanou formou studia prezenční a dálkový, ukončený profesní zkouškou NSK

Podle aktuálně platného zákona nezáleží na formě studia, kterou zvolíte, ale na úspěšném složení

PROFESNÍ ZKOUŠKY (po úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění bez

odpovědného zástupce – garanta).

Odborník na porušování integrity lidské kůže
Přihlásit se může pouze absolvent rekvalifikačního kurzu, vzdělávacího programu, odborné školy nebo profesní zkoušky. 


 
bottom of page