top of page

Kurzu Kosmetička

Podmínky pro přihlášeni 

Může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kosmeticka#zdravotni-zpusobilost).

​Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Zkouška se koná v českém jazyce.

Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

 Závěrečná zkouška bude konat

Písemné ověření, 

Ústní ověření

Praktické předvedení

VZOR osved.png

Margaret Academy vyučuje v Praze od roku 2017
Na základě našich zkušeností a právního rámce České republiky

Popis  programu odkazem 

Pro rezervaci místa vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej na náš email 

Chcete studovat, napište nám

bottom of page